Altres credencials



Credencials d'editorials

Actualment, les aplicacions d’editorials instal·lades a tots els chromebooks són Aula virtual 3 Santillana i Blink d’Oxford.

1. Santillana:

    • L’aplicació de Santillana requereix, a més de l’usuari i contrasenya propis de la llicència, un nom d’usuari i contrasenya propi de l’aplicació. També ens permet fer una descàrrega del llibre per tenir-ho offline (recomanable, encara que pot funcionar amb lentitud) per si qualque dia no hi ha connexió a Internet.

2. Blinklearning Oxford: Quan volguem entrar a la plataforma d’Oxford, tindrem dues opcions:

    • Online: a l’adreça https://www.blinklearning.com/home amb el navegador. Amb aquesta opció funcionen correctament tots els vídeos, però depenem sempre d’Internet.
    • Offline: amb l’aplicació Blink, ja instal·lada a tots els chromebooks. Amb aquest opció alguns materials multimèdia poden presentar alguna limitació.

A l'inici de curs es facilitaran a classe les credencials que s'assignaran a l'alumnat, el professorat farà que el seus alumnes fiquin les credencials a l’aplicatiu.

Aquesta operació es podrà fer una vegada per a tots els llibres de Santillana (Geografia i Història, Matemàtiques i Biologia) i una per a la plataforma Oxford learning.