Desembalat i primeres passes

La primera configuració es farà a classe, es prega no provar de fer abans i que l’alumne/a el dugui amb la caixa completa i carregat el primer dia de classe.

A la caixa que s’entregarà a les famílies hi haurà una ferratina amb el mateix identificador numèric que el Chromebook i una adreça de consulta de tot allò que fa referència a aquests ordinadors (chromebooks.cide.es).

El Chromebook disposarà d’una ferratina que tindrà un codi únic assignat a cada alumne i el logotip de l’escola. Queda terminantment prohibit retirar aquesta ferratina. Es permet que cada alumne/a afegeixi altres ferratines per personalitzar el seu portàtil i que sigui fàcil d’identificar a classe, sempre i quan la ferratina abans esmenada sigui visible.

El primer dia de classe, durant la tutoria, es procedirà a la primera posada en marxa de l’ordinador:

1. El Chromebook s’hauria de connectar automàticament a la WiFi “Alumnes” i per tant només resta introduir les credencials de l’alumne/a, (per a més informació, vegeu l'apartat "Credencials serveis TIC").

2. Seguidament, es mostrarà la pantalla del navegador Google Chrome i es podran començar a fer proves amb Gmail, Drive, Classroom i altres aplicacions que el professorat consideri adients. A classe es xerrarà de les normes i consells d’utilització, també és important que a casa es revisin aquests aspectes per part de les famílies i entre tots conscienciem a l'alumnat de la importància de seguir aquestes indicacions.


Al final del dia, l’alumnat ha de carregar al 100% el seu Chromebook a casa!