Seguretat

Seguretat i altres recomanacions

Quins aspectes has de tenir en compte referents a la seguretat?

Els chromebooks són uns aparells amb un alt grau de seguretat per dues raons: perquè la majoria de treball que realitzam amb ell es fa al nigul i perquè tenen un sistema operatiu que separa l’arrancada de la resta, a més de tenir poca memòria interna, i fa que siguin més resistents de cara a programes maliciosos. Així i tot, sempre s'han de tenir en compte determinats aspectes relacionats amb la seguretat per evitar problemes.

En cas de que l'alumne deixi el chromebook a un company, ho farà sempre baix la seva responsabilitat. És molt important que no es donin usuaris ni contrasenyes pròpies dels alumnes, per tal d’evitar suplantacions d’identitat i altres problemes greus.

Es recorda que s'han de seguir les recomanacions de seguretat que aparèixen a la normativa:

  1. Establiment de contrasenyes segures: no utilitzeu contrasenyes del tipus “123456”, el nom, edat de naixement, telèfon…, ni qualsevol dada que pugui resultar fàcil d’endevinar. Utilitzau números i lletres, combinant majúscules i minúscules. També podeu fer servir caràcters especials (*, +, €, %, @…). Es recomana que tengui un mínim de 8 caràcters. Renovau-la amb periodicitat, no la deixeu escrita enlloc i no la compartiu mai amb els companys.
  2. No us connecteu a xarxes wifi desconegudes.
  3. No obrigueu arxius ni enllaços que provenguin de desconeguts o que resultin sospitosos, ni respongueu a aquestes comunicacions, ja que poden contenir virus informàtics o tractar-se del que es coneix com a “enginyeria social” (aprofitar la teva confiança o desconeixement per cometre accions negatives). Si això ocorre, informau sempre el professorat i la família.
  4. Sempre que es tenguin dubtes referents a la seguretat informàtica, cal consultar amb el professorat, evitant córrer riscos innecessaris.
  5. A més de les indicades, es tendran en compte totes aquelles recomanacions de seguretat que indiqui el centre al llarg del curs.

No oblideu ni compartiu la vostra contrasenya i sempre tancau la sessió quan no utilitzeu el chromebook.