Connexió WIFI

Al centre hi ha diverses xarxes inalàmbriques, els alumnes amb els chromebooks es connecten per defecte a la wifi "Alumnes", habilitida només per als equips de l'alumnat.

En cas que no es connecti automàticament, hem d'anar al botó de la pantalla inicial, abaix a la dreta, i premer-ho.

Ens sortirà tot el llistat de wifis detectades, seleccionam la wifi "Alumnes" i posam la contrasenya.

Hem de tenir en compte que aquesta wifi només serveix per als usuaris de chromebooks, no s'ha d'emprar ni per tablets, ni per a altres dispositius mòbils.

Fora del centre, els alumnes podran connectar-se a qualsevol wifi sempre i quan coneguin la seva contrasenya, fent les passes esmentades abans i tenint sempre en compte els aspectes indicats a l'apartat de "Seguretat".